Přejít k hlavnímu obsahu

Živý region

To správné místo pro zdravý život

Živý region je místem, kde společně občané, zemědělci, vlastníci půdy, podnikatelé, ochránci přírody, sdružení a orgány veřejné správy tvoří zdravou a pestrou krajinu s cílem přechodu do ekologického zemědělství. 

Výsledkem pak je efektivní ekologické zemědělství, zdravé vzájemné vztahy, podpora lokální práce a udržování místních příběhů, tradic a autentičnosti. 

Živý region podporuje spokojený a zdravý život místních lidí, a zároveň láká a inspiruje návštěvníky odjinud.

BIO region pro nás znamená:

Zdravá a pestrá krajina, která dává zdravé jídlo

Zemědělství, které podporuje přírodě blízké způsoby hospodaření

Vzájemnou spolupráci místních zemědělců, podnikatelů a veřejné správy

Podporu lokální práce a přímého prodeje v místě

Autentické prostředí plné inspirativních příběhů, místní kultury a způsobu života

Místo pro lokální zážitky, které láká návštěvníky kvůli výletům, gastro prožitkům, odpočinku

Hodnoty, které jsou postaveny na tradici, sounáležitosti a úctě k místnímu prostředí.

Jak podporujeme Živé regiony

Živý region je prvním krokem k vytvoření tzv. BIO regionu, kde se všichni lidé snaží o podporu lepšího stavu místních ekosystémů a biodiverzity. To má v přeneseném důsledku dopad na celkovou kvalitu života v lokalitě - ať už jde o život přírody nebo občanů, kteří zde žijí. Lidé zde pečují o svoji krajinu i o své mezilidské a obchodní vztahy - podporují místní zemědělské producenty i prodejce. Místní zemědělci pak fungují v režimu ekologického zemědělství bez obav z překážek nebo ekonomické nevýhodnosti. K těmto cílům se chceme dostat díky několika hlavním aktivitám:

  • pomáháme pochopit a uchopit přínosy ekologického zemědělství
  • motivujeme a podporujeme místní subjekty k rozvoji ekologického zemědělství
  • přinášíme poradenství a ukazujeme dobré příklady z praxe - tím pomáháme s přechodem na ekologické zemědělství
  • podporujeme pochopení vzájemné propojenosti jednotlivých dílků - péče o krajinu, zdravé jídlo, místní práce, turistický ruch, lokální produkce i prodej

O čem mluvíme

Naší hlavní myšlenkou je podpora lokálních zemědělců a výrobců potravin. V rámci toho komunikujeme s dodavateli, odběrateli, veřejnou správou a celkově motivujeme k využívání bio produktů doma, ve školách i veřejném stravování. Chceme zvyšovat odbyt a motivaci dalších zemědělců k přechodu na ekologické zemědělství. Pomáháme s poradenstvím, projekty, dotacemi, aby při přechodu v tom zemědělci nebyli sami. 

Živý region pravidelně navštěvujeme, provádíme místní průzkumy a komunikujeme dílčí přínosy a dopady na lepší stav krajiny i zdraví lidí. 

Pomáháme šířit povědomí o zapojených lokálních subjektech - komunikujeme dobré příklady, reportáže a producenty/prodejce ukazujeme také v našem projektu Adresář farmářů. Podporujeme a pořádáme události, kde může široká veřejnost potkat lokální farmáře, např. biojarmarky.

Kdo nás podporuje

Živý region je hlavní myšlenkou projektu s názvem Zavedení konceptu BIO regionu jako podpůrné sítě pro biodiverzitu v české krajině: Pilotní aplikace výzkumu. Spolupracujeme na něm s 

Realizace projektu: 1.6.2022-30.4.2024

Podpořeno ze Státního fondu životního prostředí České republiky z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021, v rámci Výzvy č. Call-1 Rago.

Na koho se obracet

O projekt se na straně Hnutí DUHA stará 

Michal Bajgart
+420 775 405 781
michal.bajgart@hnutiduha.cz