Přejít k hlavnímu obsahu

Udržitelné a ekologicky šetrné zemědělství

Do roku 2030 potřebujeme 25 % zemědělské plochy obhospodařované v ekologickém režimu a polovinu z toho na orné půdě.

 

Co to znamená v praxi:
Kvalitní poradenský systém

 

Zemědělci a zemědělkyně by měli mít snadný přístup k dostatečnému počtu kvalitních a finančně dostupných poradců, kteří jim pomohou v přechodu k ekologickému zemědělství i v ekologicky šetrné praxi.

Ekologické zemědělství by se mělo vyplatit

Ministerstvo zemědělství a další státní instituce si musí rozvoj ekologického zemědělství určit jako prioritu a vyčlenit pro to dostatečné finanční prostředky. Stát by měl dostatečně podporovat zemědělce a zemědělkyně v rámci dotačních programů Společné zemědělské politiky a dalších nástrojů.

Snazší přechod k ekologickému zemědělství

Stát by měl zemědělcům a zemědělkyním co nejlépe pomoci v přechodu k ekologickému zemědělství. Například by jim měl v tomto období poskytnout vyšší finanční podporu. Zemědělci by tak během změny ve svém hospodaření nebyli vystavení přílišnému ekonomickému riziku a měli by větší motivaci tento způsob hospodaření vyzkoušet. Stát by měl také vytvořit dotační program, který zemědělcům umožní do ekologického režimu přejít postupně.

Stabilní poptávka po biopotravinách ve veřejném a školním stravování

Navrhujeme zakotvit odběr 5 % biopotravin ve veřejném a školním stravování od roku 2023 s postupným navyšováním na 15 % v roce 2030. Zkušenost ze zahraničí ukazuje, že toto opatření může významně napomoci rozvoji ekologického zemědělství. Stabilní poptávka motivuje k přechodu k šetrnému fungování další zemědělské podniky a napomáhá rozvoji zpracovatelského a dodavatelského řetězce.

Podpora výzkumu a šíření inovací v ekologickém zemědělství

Výzkum v ekologickém zemědělství je v České republice silně podfinancovaný, což brání rozvoji inovací a zvyšování produktivity, která je u některých komodit nižší než v jiných zemích. Na výzkum inovací by mělo jít alespoň 25 % financí hlavních výzkumných institucí a výzkum by měl být uchopen systematicky a přenášen do praxe. Je také třeba podpořit přenos znalostí a inovací ze zahraničí.

Osvěta o ekologickém zemědělství a propagace českých biopotravin

Současný model intenzivního zemědělství s sebou nese mnoho problémů, o kterých by měla mít veřejnost dostatek informací. Stejně tak by měla vědět o přínosech ekologického zemědělství. Zvyšující se poptávka po biopotravinách pomůže rozvoji celého řetězce.