Přejít k hlavnímu obsahu

tohle žeru

Chcete zdravé a chutné jídlo? Podpořte dobré změny na podporu šetrných zemědělců, úrodné půdy plné života a vody a zasaďte se tak o krajinu krásnou na pohled. Spolu se zdravým jídlem si kupujeme i zdravou krajinu.

chci podepsat výzvu
za zdravou krajinu
Podepsat

I Vy jste k sežrání!

Děkujeme za Váš podpis pod výzvu.
Sdílejte výzvu mezi své známé, ať je náš hlas pořádně slyšet.

 

FacebookTwitterLinkedInMessengerWhatsAppViberEmail

Kdo to žere

Martin Hutař
Martin Hutař
Ekofarma PROBIO

„Podpořit výzvu Za zdravou a pestrou krajinu má podle mě velký smysl, protože ekologické zemědělství vnímá hospodaření v krajině, život v krajině a vlastně veškerou činnost, naši lidskou, jako jeden komplex. Takže je velmi důležité všecky ty prvky krajiny podporovat a snažit se o co nejlepší životní prostředí.“

Číst celé >

Testimonial Martin Střelec
Mgr. Martin Střelec
zemědělský expert, Juniperia

„Já se jmenuji Martin Střelec a chtěl bych podpořit výzvu Za zdravou a pestrou krajinu, protože jsem vzděláním přírodověcec, příroda mě velice zajímá a celou svoji profesní kariéru se snažím věnovat vlivu zemědělství na přírodu a životní prostředí. Ukazuje se, že pestrost krajiny je něco, co v té krajině nejvíc chybí a co se strašně málo daří zpátky do krajiny dostat. Takže to rozhodně podporuji.“

Číst celé >

Testimonial Václav Zámečník
Ing. Václav Zámečník
Česká společnost ornitologická

„Já se jmenuji Václav Zámečník a jsem z České společnosti ornitologické. Společně bychom vás chtěli vyzvat k podpoře naší společné výzvy Za zdravou a pestrou krajinu. Naše výzva má několik cílů – tím hlavním a nejdůležitějším je návrat pestré a zdravé krajiny. A dále chceme podpořit rozvoj ekologického zemědělství na orné půdě zejména a zlepšit péči o půdu na zbylé ploše a zbylé orné půdě v krajině.“

Číst celé >

Testimonial Martin Rexa
Mgr. Martin Rexa
koordinátor zemědělské kampaně, Hnutí DUHA

„Mé jméno je Martin Rexa z Hnutí DUHA. Společně bychom vás chtěli vyzvat k podpoře naší společné výzvy Za zdravou a pestrou krajinu. Naše výzva má několik cílů – tím hlavním a nejdůležitějším je návrat pestré a zdravé krajiny. A dále chceme podpořit rozvoj ekologického zemědělství na orné půdě zejména a zlepšit péči o půdu na zbylé ploše a zbylé orné půdě v krajině.“

Číst celé >

Testimonial Vladimír Hula
Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
entomolog, Mendelova univerzita

„Jsem Vladimír Hula z Mendelovy univerzity a podporuji výzvu Za zdravou a pestrou krajinu. Důvodem je to, co se v krajině děje. Jak nám mizí před očima, jak homogenizuje a jak nám ubývají krásný motýle. Jedinou cestou je s tou krajinou něco dělat. Podporuji vše, co se toho týče, včetně ekologického zemědělství, včetně práce našich zemědělců tak, aby krajina fungovala, což se teď neděje.“

Číst celé >

Jiří Hlinka
Mgr. Jiří Hlinka
Walden Press s.r.o.

„Zdravá příroda = zdravá krajina + zdravá společnost. V širokém významu toho slova. Stejně jako Hnutí DUHA si i my skrze vydávané knihy a skupiny na sociálních sítích snažíme rušit vykořenit distanci mezi společností a přírodou. To je naprostý základ hluboké změny, která je v rámci přežití na této zemi nezbytná.“

Číst celé >

Jiří Sedláček
Jiří Sedláček
předseda Asociace farmářských tržišť ČR

„Krajina, její zdraví a pestrost, je nenahraditelný poklad, který bychom měli obzvlášť chránit! Bude-li jakákoliv příležitost, určitě se o to zasadím!“

Číst celé >

Ondřej Šanc
Ondřej Šanc
ekozemědělec

„My jako ekologičtí zemědělci podporujeme výzvu Hnutí DUHA za zdravou a pestrou krajinu.“

Číst celé >

Testimonial Simona Babčáková
Simona Babčáková
herečka

„I vy můžete být součástí dobré změny. Podporujte šetrné zemědělství: nakupujte jídlo od ekozemědělců a podpořte i systémovou změnu. Podpořte Hnutí DUHA a podepište výzvu Za zdravou a pestrou krajinu.“

Číst celé >

Mojmír Blahušek
Mojmír Blahušek
z rodiny sedláků na Habánském dvoře

„Hodně se nám líbí i výzva Za zdravou a pestrou krajinu, která podporuje právě tu biodiverzitu. A na tu biodiverzitu jsou navázané návraty klasických druhů ptáků do našich krajin. Jako je třeba tady volavka a ostatní druhy.“

Číst celé >

Jaroslav Hruška
Mgr. Jaroslav Hruška
ekozemědělec a majitel Stvolenské moštárny

„Naše farma by se chtěla svým hospodařením připojit k výzvě Za zdravou a pestrou krajinu.“

Číst celé >

Něco na zub

Pořádně se do toho zakousněte a dozvíte se, jak to s tím zemědělstvím a naším jídlem vlastně je.

Chci vědět více